25 maj 2018

Påminnelse om stämma

Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har ordinarie föreningsstämma torsdag den 31 maj 2018 kl. 18.00 i föreningslokalen på Källvägen 16 våning -1.

Ärenden: Dagordning enligt stadgarna 30 § pkt 1-18.

Kallelse med fullmakt har skickats till varje medlem på den adress som lämnats till föreningen. Årsredovisningen finns att ladda ner här och kan skickas via post till den som önskar.