18 april 2016

Viktig information från Brf Totten som du måste svara på senast 1 maj 2016

Brf Totten i Åre måste byta varmvattenmätare i badrummet samt montera vattenlarm under diskbänken i alla lägenheter. Vi ska även göra årlig invändig funktionstillsyn av brandvarnare, värme, ventilation, fönster och vattenanslutningar. Arbetet utförs av Åre Byservice AB och Åre Vatten & Värme AB den 9 till 12 maj samt 16 till 19 maj 2016 (tider aviseras i trapphusen innan arbetet utförs).

Vi behöver därför tillåtelse att använda huvudnyckel. OBS! Även om du kommer att vara hemma för att öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs måste du underteckna och lämna in fullmakten (kryssa då i att huvudnyckel inte får användas).

Vad behöver jag göra?

Senast den 1 maj 2016 måste du fylla i och underteckna denna fullmakt. Lämna den till Åre Byservice på något av följande sätt:

• Skanna och e-posta undertecknad fullmakt till info@arebyservice.se
• Skicka undertecknad fullmakt till Åre Byservice AB, Årevägen 55, 830 13 ÅRE
• Lämna undertecknad fullmakt på Åre Byservice kontor på Årevägen 55

Vad händer om jag säger nej?

Du måste kryssa i att huvudnyckel inte får användas, underteckna och lämna in fullmakten. Du måste även vara hemma och öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs. Om föreningen inte kommer in uppstår extrakostnader. Föreningen kan behöva ansöka om handräckning hos Kronofogden eller skicka en rättelseanmodan varpå lägenheten kan förverkas.

Ladda ner fullmakten här.