17 oktober 2015

Nu har vi varmvatten igen

Runt kl. 16.00 lördagen den 17 oktober fick vi varmvatten igen.

Nya plattor till vår plattvärmeväxlare för tappvarmvatten skickades med Jetpak från Alfa Laval i Staffanstorp under fredagen. De kom fram till Källvägen 13 kl. 13.00 på lördagen tillsammans med en tekniker från Sundsvall som genast bytte plattorna. Efter provtryckning kunde vattnet släppas på igen runt kl. 16.00.

Arbetet innebar tyvärr också ett kort driftstopp på föreningens inkommande kallvatten. Ett sådant driftstopp leder till hög vattenhastighet när huvudventilen öppnas vilket gör att avlagringar lossnar från ledningarna och temporärt missfärgar vattnet. Efter en stunds spolning är vattnet rent igen. Så en vädjan inför framtiden, om du märker att vattnet är avstängt, stäng genast alla vattenkranar samt disk- och tvättmaskin och avvakta. Vill du kontrollera om vattnet kommit tillbaka så öppnar du en kran lite och försiktigt. Det är om många har öppna vattenkranar som vi får missfärgat vatten när huvudventilen öppnas igen.

Ventilerna före och efter värmeväxlaren måste också bytas men det påverkar inte driften och byts därför senare. Föreningen har även beställt nya plattor till plattvärmeväxlaren för värmen som reserv.