22 juni 2015

E-postadress för informationsutskick

Vi uppmanar alla medlemmar att uppge sin e-postadress i portalen. Då kan föreningen enklare nå oss med viktig information rörande bostadsrätten.