8 april 2015

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har ordinarie föreningsstämma onsdag den 15 april 2015 klockan 18.00 i föreningslokalen på Källvägen 16 våning -1.

Ärenden: Dagordning enligt stadgarna 30 § pkt 1-18. Styrelsen har hänskjutit en fråga till stämman, läs mer i kallelsen.

Kallelse med fullmakt har skickats till varje medlem på den adress som lämnats till föreningen.

Årsredovisningen finns att ladda ner här.