24 april 2014

Erbjudande om avloppsspolning

I många lägenheter är det problem med avrinningen från köks- och badrumsavloppen. Fett, tvålrester och hår ansamlas med tiden i rören. Vart tredje till femte år bör rören normalt rengöras. Bara högtrycksspolning med hetvatten återställer rörens funktion helt. Vi medlemmar ansvarar för rengöring av avloppsrören.

Styrelsen har utvärderat och tagit fram det bästa erbjudandet. Swoosh högtrycksspolar avloppsrören med hetvatten och filmar att de är helt rena. Kostnaden är 928 kr efter ROT-avdrag (alt. 990 kr exkl. moms).

Beställ avloppsspolning hos Åre Byservice senast fredagen den 16 maj 2014 via telefon 0647-520 20 eller e-post info@arebyservice.se. Uppge namn, faktureringsadress och lägenhetsnummer. Vill du använda ROT-avdraget ska du även uppge ditt personnummer.

Läs mer om erbjudandet här.