4 juli 2013

Föreningsstämma, protokoll och årsredovisning för 2012

Måndag den 13 maj 2013 hölls ordinarie föreningsstämma i föreningslokalen på Källvägen 16.

Protokollet från stämman finns att ladda ner här.

Årsredovisningen för 2012 finns att ladda ner här.