9 januari 2013

Vägen mellan Källvägen 16 och 18

Natten mot fredagen den 4 januari började vatten tränga in på Källvägen 16 genom kabelrör som är anslutna till en kabelbrunn utanför Källvägen 13. Det beslutades i samråd med TeliaSoneras underentreprenörer att kabelbrunnen behövde dräneras till dagvattenbrunnen på andra sidan vägen.

På måndagen den 7 januari inleddes grävarbetet och för att hålla en räddningsväg öppen till Källvägen 18 togs trafikhindren mellan Bullerbyn och området tillfälligt bort. På onsdag eftermiddag den 9 januari var dräneringen klar.

Sommaren 2013 kommer asfalten och gräsytorna att återställas.

Vi får hoppas att den nya dräneringen fungerar tillfredsställande och att alla har överseende med de problem detta skapade.