14 augusti 2012

Bredband, tv och telefoni via fiber

Föreningen är nu ansluten till Öppen Fiber och det går att beställa bredband, tv och telefoni för leverans via nätverksuttaget. Det fungerar ungefär på samma sätt som telefonnätet (skillnaden är att vi inte behöver betala s.k. nätavgift om vi bara beställer bredband) och vi får själv välja tjänsteleverantör. Åtta tjänsteleverantörer erbjuder bredband och några erbjuder även tv och telefoni:

AllTele
Bahnhof
Bixia
Bredband2
T3
Telia
Tyfon
Universal Telecom

Anslut en dator till nätverksuttaget och gå till www.bredbandswebben.se för att se leverantörernas utbud och kontaktinformation. Funktionen med temporär kod för att skapa nya inloggningsuppgifter fungerar inte ännu. Därför måste vi ringa leverantören när vi ska beställa, telefonnummer finns under respektive leverantör.

Nätverksuttaget öppnas genom att trycka in de två fästpunkterna på lockets undersida och dra utåt. Anslut nätverkskabeln i det märkta uttaget.Nätverksuttagets produktblad finns här.